طرح و ساخت محوطه دانشكده مهندسي عمران
                                          
تصاوير قبل از اجراي طرح محوطه سازي
 
 
                                                                                     تصاوير بعداز عمليات محوطه سازي                                                                                                          
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
114
تاریخ:
1395/05/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.